Terror


חדשות רפואה

חדשות רפואה
עולם הרפואה הוא עולם עתיק שהתפתח במשך אלפי שנים. עלפי עדויות שונות, כבר בתקופת התנ"ך פעלו רופאים שונים שניסו לתת מזור לבעיותיהם של ההמון. השנים הארוכות של המחקר, הניסו ובעיקר הטעיה, הובילו לכך שמחלות רבות שבעבר היו מסוגלות לגרום לנזקים חמורים ואף למוות, נחשבות היום למחלות קלות, לא משהו שאי אפשר לפתור באמצעות כדור או שיקוי מרפא.

על אף שהרפואה המערבית עברה כברת דרך עצומה מאז גילה לואי פסטר את הפינצילין ואת האנטיביוטיקה, החוקרים אינם קופאים על השמרים ועושים ימים כלילות על מנת למצוא תרופות חדשות ודרכים חדשות להציל חיי אדם. גם הטכנולוגיה הרפואית עברה שינויים משמעותיים המקלים על הרופאים בבתי החולים וגם על המטופלים עצמם ומשפרת את אורח החיים בתקופת האשפוז בערב היו מעבירים חולים במיטות רגילות שאינן מתכווננות היום ניתן למצוא מיטות סיעודיות חשמליות המסייעות לחולה להתרומם או לשכב בעת הצורך

מטבע הדברים, בתחום שכה הרבה הון אנושי מושקע בו, כמות החידושים והפיתוחים היא מדהימה. האתר "חדשות הרפואה" שם לו למטרה להביא אליכם הגולשים את החדשות האחרונות בענף ולדאוג שתישארו מעודכנים בכל מה שקורה בעולם מרתק זה.

היכנסו לפרטים נוספים לאתר הדיבר החמישי